Asunnon vaihto

Asunnon vaihto voidaan perustellusta syystä hyväksyä, kun:

  • vuokralainen on asunut vähintään vuoden vuokraamassaan huoneistossa
  • vuokralainen ei ole saanut hakemuksen jättämistä edeltävän vuoden aikana huomautusta eikä kirjallista varoitusta, järjestysmääräysten rikkomisesta tai muustakaan häiriöstä
  • nykyinen asunto on hyvin hoidettu
  • vuokralaisella ei ole maksamattomia vuokria
  • vuokranantajalla ei ole vuokralaista kohtaan muitakaan taloudellisia vaatimuksia

Asunnon vaihtoa varten tarvittavia lomakkeita (pdf):